MPDM to skrót, który można przetłumaczyć jako „Public Magazine for the City” Jest to portal informacyjny oraz magazyn w wersji drukowanej, skupiający się na najważniejszych sprawach związanych z samorządem oraz sferą gospodarczą.

MPDM ma na celu dostarczenie mieszkańcom miasta oraz przedsiębiorcom kompleksowych informacji na temat bieżących wydarzeń, decyzji samorządowych, inicjatyw społecznych, projektów urbanistycznych, zmian w prawie lokalnym oraz innych kluczowych kwestii dotyczących zarówno życia publicznego, jak i biznesowego.

Magazyn w wersji drukowanej MPDM jest rozprowadzany w lokalnych miejscach, takich jak urzędy, biblioteki, centra kulturalne czy miejsca spotkań mieszkańców i przedsiębiorców. Portal internetowy umożliwia dostęp do aktualnych wiadomości, artykułów, analiz, wywiadów oraz dyskusji online, tworząc interaktywną platformę dla lokalnej społeczności.

Zawartość MPDM obejmuje:

  1. Aktualności samorządowe: Informacje o planowanych zmianach w infrastrukturze, polityce miejskiej, projektach rozwojowych i wydarzeniach kulturalnych.
  2. Biznes i ekonomia: Analizy rynku lokalnego, informacje o inwestycjach, przedsiębiorczości, nowych firmach oraz wydarzeniach biznesowych.
  3. Inicjatywy społeczne: Relacje z działań lokalnych organizacji non-profit, kampanii społecznych, wydarzeń charytatywnych i innych działań mających na celu poprawę życia społeczności.
  4. Wywiady i opinie: Rozmowy z lokalnymi liderami, przedsiębiorcami, aktywistami społecznymi oraz ekspertami, które dostarczają różnorodnych punktów widzenia na tematy ważne dla miasta.
  5. Porady prawne i biznesowe: Artykuły dotyczące lokalnych przepisów prawnych, zmian w regulacjach, oraz praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców i mieszkańców.
  6. Kalendarium wydarzeń: Informacje o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych i edukacyjnych.

MPDM pełni istotną rolę w informowaniu społeczności lokalnej, zachęca do aktywnego uczestnictwa w sprawach publicznych oraz wspiera rozwój lokalnej gospodarki.